Programvara Med Öppen Källkod

Varför jag använder programvara med öppen källkod och varför du borde göra detsamma.

cmatrix ~ Foto av Emilia Trollros.

Öppen källkod främjar utveckling och gör programvaran tillgänglig för alla. Du får använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera källkoden om du vill. Detta gör att det går att försäkra sig om att programmet gör vad det ska och inte innehåller någon skadlig kod. Dessutom kan du anpassa programmet efter dina egna behov.

Det går att bidra till öppen källkods projekt om du vill, med bland annat pengar, kod och lokalisering av användargränssnittet samt dokumentation. Du bestämmer själv vad du vill bidra med, hur mycket och till vad.

Avatar
Emilia Trollros
Söker ett arbete, som ger tid över för att följa egna mål och drömmar!

Intresserad av design, teknik och kommunikation. Önskar möjligheten att få väcka känslor hos betraktaren via analoga och digitala effekter!

Relaterad