Historiska Sporter

Att bevara kunskaperna från våra förfäder.

Fäktkonst Photo by Henry Hustava on Unsplash.

Innehållsförteckning

Bågskytte

Det finns många typer av pilbågar. Allt från långbåge, till recurve, till den futuristiska compoundbågen. De typer av bågar jag är intresserad av är långbågen och ryttarbågen.

HEMA

Jag är främst intreserad av fäktkonsten.

Historisk europeisk kampkonst (i dagligt tal “HEMA” från engelskans Historical European Martial Arts) är ett samlingsnamn för de äldre traditioner av ofta utdöda eller nästintill utdöda kampformer som finns nedtecknade och dokumenterade från historisk tid. ~ Wikipedia

Avatar
Emilia Trollros
Söker ett arbete, som ger tid över för att följa egna mål och drömmar!

Intresserad av design, teknik och kommunikation. Önskar möjligheten att få väcka känslor hos betraktaren via analoga och digitala effekter!