Trans

Eftersom jag själv är trans, är trans hälsa och medvetenhet något som jag håller nära mitt hjärta.

Transflaggan ~ Foto från Wikipedia.

Jag är en transkvinna, fast till vardags identifierar jag mig som vilken annan kvinna som helst. Mina pronomen är hon och henne. Att vara trans är inte hela min identitet utan bara en del av den.

Innehållsförteckning

Vad Är Trans?

“Transperson” är ett paraplybegrepp som samlar en mängd identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Trans (som i “att vara trans”) används med samma betydelse. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. ~ Transformering - Vad är trans?

Läs mer om att vara trans på RFSL och RFSL Ungdoms hemsida: transformering.se

Transsymboler

Transsymboler är olika symboler som transpersoner genom åren antagit för sig själva och transrörelsen, symboler som visar på enighet, stolthet och gemensamma värderingar. Symbolerna kommunicerar idéer, begrepp och identitet både inom den egna kulturen och utåt gentemot mainstreamkulturen. De två mest erkända internationella transsymbolerna är transflaggan och transsymbolen. ~ Wikipedia

Trans Och Hälsa

Måendet bland transpersoner är generellt längre än andra grupper, men det finns en del du som transperson, dina närstående och samhället kan göra för att ändra på detta. Transformering har skapat listor med förhållningssätt och handlingsplaner som är bra att börja med:

De har också en lista på var du kan söka stöd!

Det finns en nystartad förening i Malmö, Transhälsan, som strävar efter att starta en fast vårdklinik för transpersoner i Malmö, för att ge könsbekräftande och annan angränsande vård. Stöd gärna deras arbete!

En annan förening i Malmö, där du kan söka hjälp, eller bara prata om du vill det. Är Trans- och Tjejjouren i Malmö, de lyssnar på dig, de tror på dig!

Ett projekt jag är intresserad av att genomföra  är smink på recept för transpersoner. Detta då många transpersoner lever under mycket begränsade ekonomiska förhållanden och smink hjälper till att stärka självförtroendet samt låter transpersonerna se sig själva, som den de verkligen identifierar sig som.

Trans Och Träning

Detta är ett ämne jag är intresserad av att utforska djupare i framtiden.

Träning utanför hemmet kan begränsas för transpersoner p.g.a. deras transerfarenhet, vilken också skapar en oro för bemötandet från omgivningen. HBTQ och idrott går inte riktigt hand i hand ännu, då många sporter är könsuppdelade. Träning är dock viktigt både för fysisk och psykisk hälsa.

RFSL, i samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund, arbetar för en transinkluderande idrott. I projektet idrott för alla kroppar samlas politik, utbildning och möjliggörande.

Den 12-22 augusti 2021 kommer det att vara WorldPride och EuroGames, som värdländer är Danmark och Sverige med fokus på Köpenhamn och Malmö regionen.

WorldPride, licenserat av InterPride och organiserat av en av dess medlemmar, är ett evenemang som främjar lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (HBTQ-stolthet) frågor på internationell nivå genom parader, festivaler och andra kulturella aktiviteter. Den inledande WorldPride hölls i Rom 2000. Värdstäderna väljs ut av InterPride, en internationell sammanslutning av stolthetskoordinatorer, vid dess årsstämma. WorldPride-firandet tenderar att vara de största LGBTQ Pride-evenemangen för deras år. ~ Wikipedia

EuroGames är ett sportevenemang i Europa med HBTQ-deltagare, för att uppmärksamma diskriminering inom idrotten. ~ Wikipedia

Avatar
Emilia Trollros
Söker ett arbete, som ger tid över för att följa egna mål och drömmar!

Intresserad av design, teknik och kommunikation. Önskar möjligheten att få väcka känslor hos betraktaren via analoga och digitala effekter!

Relaterad